Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Stockholm stad vill koppla ihop Björkhagen och Hammarbyhöjden genom att bygga fler bostäder och skapa mer service i området. Stadsdelen blir en naturlig utvidgning av den centrala staden med en levande stadsmiljö. Olov Lindgren äger två hyresfastigheter sedan tidigare i Björkhagen och har fått markanvisning att uppföra ytterligare bostadshyreshus och en förskola.

Vårt förslag omfattar ett lamellhus och två punkthus som inrymmer ett 80-tal lägenheter med hyresrätt samt en förskola.

Förslaget har varit ute på samråd och nu pågår sammanställning av de synpunkter och önskemål som inkommit.

Byggstart beräknas bli efter midsommar 2019 och inflyttning under andra halvan av 2021.

Vill du läsa mer om planerna för Björkhagen-Hammarbyhöjden besök gärna Stockholm stads hemsida.

Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt hyresbostadshus. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Läs mer

Tjurberget

Olov Lindgren har fått en markanvisning på Södermalm för nybyggnation av fastighet med hyresrätter.

Läs mer