Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått bygglov för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Stockholms stad vill koppla ihop Björkhagen och Hammarbyhöjden genom att bygga fler bostäder och skapa mer service i området. Stadsdelen blir en naturlig utvidgning av den centrala staden med en levande stadsmiljö. Olov Lindgren äger två hyresfastigheter sedan tidigare i Björkhagen och har fått bygglov för att uppföra ytterligare bostadshyreshus och en förskola.

Vårt förslag omfattar ett lamellhus och två punkthus som inrymmer ett 80-tal lägenheter med hyresrätt samt en förskola.

Under sommaren 2022 påbörjar Stockholms stad ledningsomläggningar och under hösten fortsätter markarbeten i området. 

Byggstart sker i början av 2023 och bostäderna är då inflyttningsklara två år senare.

Vill du läsa mer om planerna för Björkhagen-Hammarbyhöjden besök gärna Stockholms stads hemsida.

Visualiseringar av BSK Arkitekter. Läs mer om gestaltningen på https://www.bsk.se/projekt/kv-kolden-i-bjorkhagen/.

Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt kvarter. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Läs mer