Björkhagen

Olov Lindgren har fått bygglov för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen, där nu byggnationen pågår.

Stockholms stad vill koppla ihop Björkhagen och Hammarbyhöjden genom att bygga fler bostäder och skapa mer service i området. Stadsdelen blir en naturlig utvidgning av den centrala staden med en levande stadsmiljö. Olov Lindgren äger två hyresfastigheter sedan tidigare i Björkhagen och har fått bygglov för att uppföra ytterligare bostadshyreshus och en förskola.

Vårt förslag omfattar ett lamellhus och två punkthus som inrymmer ett 82 hyreslägenheter samt en förskola.

Under sommaren 2022 påbörjade Stockholms stad ledningsomläggningar och under hösten fortsatte markarbeten i området. 

På senhösten hölls en informationsträff med våra hyresgäster som redan bor i området. Presentationen som visades då kan du ta del av, eller ladda ner, här intill.

Byggstart skedde i januari 2023 och bostäderna kommer vara inflyttningsklara två år senare. För att hålla dig uppdaterad med vad som händer den närmaste tiden, ta del av informationen här intill.

Vill du läsa mer om planerna för Björkhagen-Hammarbyhöjden besök gärna Stockholms stads hemsida.

 

Visualiseringar av BSK Arkitekter. Läs mer om gestaltningen på https://www.bsk.se/projekt/kv-kolden-i-bjorkhagen/.

Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt kvarter. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Läs mer