Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt kvarter. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Området beräknas vara fullt utbyggt 2030 och byggnationerna kommer ske etappvis. Flera byggherrar och Stockholm stad samarbetar i utvecklandet av den nya stadsdelen. Området får en fin kombination av grönska och stad med liv och rörelse.

Olov Lindgren har fått markanvisning och planerna för att uppföra ett bostadshyreshus som upptar ett kvarter med 100 lägenheter, inklusive ett LSS-boende, pågår. Hyresrättslägenheterna som ligger nära den nya stora stadsparken utformas bland annat som studiolägenheter med egen entré och dubbel rumshöjd.

Preliminär byggstart är 2027.

Vill du läsa om Årstafältets utveckling och planarbete besök gärna Stockholm stads hemsida

Snötäcket 6 & 7, Björkhagen

Olov Lindgren har fått bygglov för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen, där nu byggnationen pågår.

Läs mer