Fastigheten Källan 5, Södermalm

Fastigheterna Källan 4 och 5 har slagits ihop och heter nu Källan 5. Huset på Wollmar Yxkullsgatan 2/Björngårdsgatan 4 uppfördes 1927 efter ritningar av arkitekt och tillika byggherre C Kempendahl.

Om fastigheten

Byggnadsstilen är tidstypiskt enkel, den släta fasaden är symmetriskt uppbyggd och saknar helt utsmyckning förutom bottenvåningens fönsterluckor. Över portalen sitter en relief i sten, med en avbildad byggnad och inskription. Där står att läsa om en vacker mangård från stormaktstiden som legat på platsen, troligen anlagd av överste Wollmar Yxkull. Väggarna i trapphuset är klädda med spiselhällar som enligt tradition ska komma från den gamla mangården och inskriptionen berättar att detaljer från gården finns bevarade på Nordiska museet. 

1997 byggdes fastigheten om då bland annat smålägenheter slogs ihop och fick nya badrum och kök. Fastigheten Källan och Björngårdsgatans namn syftar på den närbelägna Björngårdsbrunnen. Hur brunnen fick sitt namn finns det flera sägner om. Där fanns en gård, där det sägs att Karl IX höll levande björnar. Gården köptes senare av en skådespelerska vid hovet för att  sedan bli Stockholms första offentliga teater. En herr Björnklo ska ha ägt en gård i samma kvarter vid 1600-talet vilket också skulle kunna ha gett Björngårdsbrunnen sitt namn. Med säkerhet fanns det i alla fall, fram till 1800-talets slut, ett populärt gästgiveri vid namn Björngårdskällan besjunget av Bellman.

Fakta om fastigheten

Kvarter Källan 5
Adress Björngårdsgatan 4
Wollmar Yxkullsgatan 2 A, 2 B
Postadress 118 50
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 39
Antal butiker 2
Area totalt 3 066 kvm
Byggår 1927
Renoveringsår 1997

Kontakt

Mats Pettersson

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare