Fotografiskt konstverk klädde hel byggnadsställning

En byggnadsställning är inte vacker, det ville vi ändra på. I samband med stamrenovering av en fastighet på Bergsundsgatan 24 lät Olov Lindgren uppföra ett fotografiskt konstverk som täckte hela byggnadsställningen utmed fasaden.

Om konstverket

Ett monumentalt, fotografiskt konstverk med titeln Hornstull Microcosm skapat av Kristoffer Ekman. Verket bestog av ett stort antal bilder som sammanfogats för att bilda en helhet och kretsade kring det informella området Bergsund som ligger vid Hornstull på Södermalm i Stockholm. 

Verket installerades som fasadvepa i format om cirka 13 x 17 meter på Bergsundsgatan 24 och uppfördes i samband med stamrenovering av fastigheten på adressen. 

Visning 

Kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo deltog tillsammans med konstnären Kristoffer Ekman vid invigningen av konstverket. Verket fanns till beskådan fram till den 7 juni.

Konstnären 

Kristoffer Ekman har som konstnär och curator erfarenhet av att möta en bredare publik på offentliga platser genom exempelvis konstprojektet Drömlivet. Han har en bakgrund som fanzineutgivare, fotograf och journalist. Sedan 2010 är Kristoffer Ekman verksam som bildkonstnär med inriktning mot fotografi, samt curator med fokus på gatukonstgenren.

Mer information finns på https://www.kristofferekman.se/.
Följ konstprojektet på Instagram kristoffer_ekman #hornstullmicrocosm.

Beskrivning av konstverket finns även att ladda ner här intill.

Projektets syfte

Konstverket hade många förtjänster. Dels lyfte projektet fotografiet som konstform, ett i dag tämligen underrepresenterat uttryck, dels testades ett oprövat utställningskoncept i offentlig miljö för att nå en bredare publik, personer som sällan eller aldrig besöker gallerier eller museer. 

Dessutom förskönades den fasad som var under renovering och tillfälligt förfulats av en byggnadssställning.

 

Kontakt

Jeanette Ljungberg

Kommunikationschef