Hyreskommissionens slutrapport kring hyresrättens framtid

På initiativ av Hyresgästföreningen tillsattes i november 2017 en oberoende grupp, Hyreskommissionen, vars uppdrag var att förklara, utveckla och förädla den svenska modellen på bostadshyresmarknaden samt ge förslag på hur hyresrätten kan utvecklas. I dag presenterades rapporten med konkreta förslag.

I kommissionen ingick personer med olika bakgrund och stort intresse för bostadsfrågor; Sven Renström som är vd på Olov Lindgren, tidigare bostadsminister Stefan Attefall (ordförande), docenten i civilrätt vid Uppsala universitet Erika P Björkdahl, vd:n för Botrygg Adam Cocozza, doktoranden vid Malmö universitet Martin Grander, riksdagsledamoten Nina Lundström samt vd:n för Botkyrkabyggen Chris Österlund.

”Det har varit intressant att arbeta i kommissionen som bestått av personer med olika insikter och erfarenheter. Vi har inte kunnat komma med en färdig lösning på alla frågor men har ändå enigt pekat ut problemområden och principerna för lösningar. Jag hoppas att vårt arbete kan bidra till att föra samman hyresmarknadens parter till fortsatt dialog”, säger Sven Renström.

Hyreskommissionen presenterade några slutsatser i Almedalen och i samband med en pressträff i dag publicerades den slutliga rapporten. I rapporten ges 13 förslag för att utveckla hyresrätten som boendeform samt åtta förslag för hur förhandlingssystemet kan förbättras och utvecklas. Kommissionen framhåller bland annat att hyressättningssystemet behöver systematiseras, att förvaltningskvaliteten och läge får större betydelse samt att hyresförhandlingssystemet bör genomgå en nystart och få ett gemensamt ramverk.

Här kan du ta del av hela rapporten.

Kontakt

Sven Renström

VD