Vision och värdegrund

Vår ledstjärna i det dagliga arbetet är företagets vision - den målbild som vi gemensamt strävar efter. Vision och värderingar är tätt sammankopplade, de bildar ett slags ramverk för allt vi gör inom företaget.

Vision

Genom engagemang och ansvarstagande inger vi förtroende. Vi är en privat fastighetsägare med tradition som bidrar med hållbara miljöer där människor vill leva och verka, med sikte på framtiden.

  • Vi ska erbjuda hem och arbetsplatser med hög kvalitet, nära service och vi tillgängliggör innovativa tjänster.
  • Vår värdegrund är styrande och vi är affärsmässiga i alla avseenden. Med driv blickar vi framåt.
  • Ägare är stolta över och ser värde i ett framgångsrikt varumärke, en utvecklande organisation och lönsam affär.
  • Vi är en ansvarstagande privata fastighetsaktör som vill bidra med hållbara miljöer.

Värdegrund

För oss på Olov Lindgren är våra gemensamma värderingar viktiga. Tillsammans har vi arbetat fram en värdegrund som vi vill ska genomsyra alla delar i vår verksamhet. Värdegrunden bygger på fyra begrepp och till varje begrepp finns förhållningssätt som beskriver hur vi lever vår värdegrund i vardagen.

Engagemang

• Jag ser varje utmaning som en möjlighet.
• Jag ger och tar feedback på ett positivt sätt.

Stolthet

• Jag gör alltid mitt bästa efter egen förmåga.
• Jag slutför mitt arbete noggrant med hög kvalitet.

Glädje

• Jag bryr mig om mina kollegor.
• Jag bidrar till ett bra arbetsklimat.

Ansvar

• Jag hanterar våra hyresgäster professionellt.
• Jag vågar ta beslut inom fastställda ramar.