Pålsundsbacken

Olov Lindgren vill pröva om ett hus kan byggas i Pålsundsbacken, Södermalm, med ändamålet att fungera som ett kvinnofridshus för våldsutsatta kvinnor.

Som samhällsbyggare vill vi bidra till en positiv utveckling och en trygg miljö, därför  vill vi bygga ett hus för verksamhet som kan stötta och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Idén om ett kvinnofridshus kommer från hjälporganisationen Her House. Tillsammans med Stockholms stad och hjälporganisationen Her House hoppas vi att byggnationen kan konkretiseras. Projektet är under bearbetning och planering. 

Kontakt

Per Magnius

Ansvarig fastighetsutveckling