Törnet 10

Olov Lindgren har lämnat in ett förslag om ändring av detaljplan gällande en kontorspåbyggnad om två våningar mot Rosengatan på Norrmalm.

Fastigheten Törnet 10 sträcker sig runt ett helt kvarter längs med Luntmakargatan, Döbelnsgatan, Rosengatan samt Tegnérgatan. Förslaget gäller en påbyggnad på den lägre byggnaden mot Rosengatan om två kontorsplan, vilket skapar nya ytor i ett centralt läge utan att ny mark tas i anspråk.

Efter ett godkännande är nästa steg i processen att ansöka om bygglov.