Fastigheten Coldinuorden 2, Bredäng, Skärholmen

I området fanns bofast befolkning redan på 500-talet, de slog sig ner kring Vårby och Årsta. Namnet på stadsdelen erinrar om Bredinge, ett torp som finns omnämnt sedan 1630-talet.

Om fastigheten

Före 1955 hette stadsdelen Jakobsberg efter gården med samma namn. Då detta namn redan var upptaget vid utbyggnaden av området valde man i stället torpnamnet. Stadsdelen Bredäng var den första av fyra förorter i Skärholmsområdet som uppfördes. 

Det var en del av det så kallade miljonprogrammet som skulle råda bot på bostadsbristen med 10 000 nya bostäder om året i 10 år. Man började byggandet 1962 och fyra år senare var det så gott som färdigt. Utformningen som styrdes av general- och stadsplaner är sammanhållen, stram och storskalig men anpassad till den varierande terrängen. Fastigheten Colduinorden 2 bebyggdes av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren 1965 med ett bostadshus i tidstypisk stil, efter ritningar av arkitekt Henry Lettholm.

Fakta om fastigheten

Kvarter Coldinuorden 2
Adress Vita Liljans Väg 48, 50, 52, 54
Postadress 127 34
Ort Skärholmen
Stadsdel Bredäng
Antal bostäder 70
Antal parkeringsplatser 31
Antal garageplatser 31
Area totalt 5 433 kvm
Byggår 1965

Kontakt

Hannu Karttunen

Fastighetsvärd

Arne Jansson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare