Fastigheten Examen 3, Hammarbyhöjden, Johanneshov

På en karta från 1924 finns inte några namn alls förutom Lilla Sickla i området som i dag utgör stadsdelen Björkhagen.

Om fastigheten

Den planerade bebyggelsen kallades för ”bostadsområde å Södra Hammarby”. Där fanns emellertid en vacker björkhage och projektörerna lanserade därför namnet Björkhagen som fastställdes 1948, samtidigt som bebyggelsen påbörjades i större skala. Tio år senare drogs tunnelbanan till Björkhagen. Gården Lilla Sickla i närheten har anor från 1500-talet och huset som står där i dag är en gustaviansk mangård från slutet av 1700-talet. På 1500-talet bestämde Gustav Vasa att trakten öster om staden skulle försörja Stockholm. Han lät dämma upp vattendrag som fick ge vattenkraft till bland annat ett krutbruk och en mjölkvarn i området.

Funktionalismen som slog igenom på 1930-talet var fortfarande rådande. Husen uppfördes med enkla fasader i puts eller tegel och byggnadens funktion skulle styra formerna. Man sparade terrängen omkring och anpassade byggnaden till väderstreck för att utnyttja ljuset maximalt. Fastigheten byggdes av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren 1946, efter ritningar av arkitekt Allan Werner.

Fakta om fastigheten

Kvarter Examen 3
Adress Ulricehamnsvägen 14-20
Postadress 121 39
Ort Johanneshov
Stadsdel Hammarbyhöjden
Antal bostäder 24
Antal butiker 1
Antal kontor 2
Area totalt 1 603 kvm
Byggår 1946
Renoveringsår 2010

Kontakt

Leif Vestman

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare