Fastigheten Glaven 10, Kungsholmen, Stockholm

Stadsdelen Stadshagen ligger på den nordvästra delen av Kungsholmen. I fastigheten bedrivs ett äldreboende för personer med demenssjukdomar.

Om fastigheten

Stadshagen består av en varierad bebyggelse från olika perioder av 1900-talet men domineras av kontors- och industribyggnader från senare delen av seklet. En stor del av stadsdelen upptas av Sankt Görans sjukhus med byggnader från 1880-talet fram till slutet av 1990-talet.

Historia

För mer än hundra år sedan var Stadshagen en lantlig trakt i stadens utkant som präglades av fattigdom. I den västra delen var det åker- och ängsmark och där låg två stora bondgårdar. Den här marken uppläts så småningom på 1960-talet för byggnation av det som idag är Sankt Görans sjukhus.

På Stadshagsberget låg sedan 1895 vattenledningsverkets Kungsholmsstation, den första vattenreservoaren som låg nedsänkt i ett berg. På 1930-talet revs den så kallade Vattenborgen men namnet finns kvar i kvartersnamnen där. Olov Lindgren äger två fastigheter i området, Vattenborgen 3 och Vattenborgen 7.

Fakta om fastigheten

Kvarter Glaven 10
Adress Stadshagsvägen 3-5
Welanders väg 5
Postadress 112 50
Ort Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Antal bostäder 64
Antal parkeringsplatser 10
Area totalt 3 664 kvm
Byggår 1920
Renoveringsår 1996

Kontakt

Mats Pettersson

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare