Fastigheten Kometen 5, Vasastan, Stockholm

Norrmalms historia är äldre än Stockholms egen och i Brunkebergsåsen har man hittat redskap från vikingatiden. Mellan åren 1603-1635 var Norrmalm en självständig stad med eget rådhus och råd.

Om fastigheten

Då förhållandet mellan Stockholm och förstaden hela tiden präglades av tvister av olika slag upphävdes stadens särställning 1635 och införlivades med huvudstaden. Detta samt att Norrmalm fick vissa ekonomiska privilegier bidrog till att stadsdelen genomgick en snabb förvandlig.

År 1637 påbörjades genomförandet av den nya stadsplanen då de första spirorna restes nedanför Hötorget, för utstakning av den blivande Drottninggatans början. När ännu en stadsplan fastställdes för Norrmalm och Vasastaden 1879 kunde de verkliga byggnadsarbetena sätta i gång. Eftersom man byggde på jungfrulig mark kunde exploateringen ske mycket snabbt.

I området ligger Stockholms observatorium som gett kvarteren runt omkring sina namn och som invigdes 1753 strax efter arkitekten Carl Hårlemans död. 1931 flyttade verksamheten till Saltsjöbaden på grund av störningar från trafiken och stadens ljus.

Fastigheten Kometen 5 byggdes 1886 efter ritningar av E Lundroth. Fasaden är tidstypiskt rikt dekorerad och bevarad trots vissa ingrepp på 1970-talet. Porten var ursprungligen en öppen inkörsport. På 1930-talet gjordes invändiga moderniseringar med lägenhetsindelningar och då hiss samt centralvärme installerades. Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1982 och sex år senare rustades den upp med bland annat nya kök och garderober samt en vindsinredning.

Fakta om fastigheten

Kvarter Kometen 5
Adress Kungstensgatan 54, 54 Ög
Postadress 113 29
Ort Stockholm
Stadsdel Vasastan
Antal bostäder 20
Area totalt 1 559 kvm
Byggår 1886
Renoveringsår 1988

Kontakt

Kent Sundvall

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare