Fastigheten Mullvaden Andra 35, Södermalm, Stockholm

Innan 1700-talet var Södermalm näst intill landsbygd. När sedan Gamla Stan blev för trång flyttade man ut på malmarna, byggde malmgårdar och anlade trädgårdsodlingar.

Om fastigheten

Vid 1800-talets slut med dramatisk befolkningsökning, bostadsbrist och nya Paris-influerade stadsplaner förändrades stadsbilden i snabb takt.

Mullvaden Andra 35 uppfördes 1887-89 av byggherren A J Schillberg som var apotekare, byggmästare var A M Svensson. Den klassicerande nyrenässansstilen var rådande med pelare, pilastrar och symmetriskt uppbyggda fasader. Fasaden är väl bevarad från 1887, förutom fönster och dörrar.

Fastigheten uppfördes ursprungligen i fyra våningar, vilket är märkligt eftersom det var tillåtet enligt 1876 års lokala byggnadsordning att bygga fem våningar vid 18 meter breda gator. Då fanns också en öppning med infart från Ringvägen och på gården ett litet hus om tre våningar. Vid en omfattande om- och tillbyggnad 1938 revs gårdshuset, vilket var vanligt vid tiden då man ansåg att de mörka gårdarna var ohälsosamma. Man byggde också ut mot södra tomtgränsen. Invändigt moderniserades huset i funktionalistisk anda.

Våren 2001 påbörjade Olov Lindgren AB en omfattande renovering av huset samt en påbyggnad om två våningar varav en vindsvåning. Med respekt för husets egenart förändrades varken det utvändiga i den ursprungliga delen, eller interiörer från 1930-talets omdaning. Den nya påbyggnadens inredning är helt modern.

Fakta om fastigheten

Kvarter Mullvaden Andra 35
Adress Hornsgatan 79
Ringvägen 17
Postadress 118 49
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 11
Antal butiker 4
Antal kontor 1
Area totalt 2 579 kvm
Byggår 1889
Renoveringsår 2002

Kontakt

Mats Pettersson

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare