Fastigheten Tapeten 5, Södermalm, Stockholm

Innan 1700-talet var Södermalm näst intill landsbygd. När sedan Gamla Stan blev för trång flyttade man ut på malmarna, byggde malmgårdar och anlade trädgårdsodlingar.

Om fastigheten

Vid 1800-talets slut med dramatisk befolkningsökning, bostadsbrist och nya Paris-influerade stadsplaner förändrades stadsbilden i snabb takt. Fastigheten Tapeten 5 uppfördes 1896-97 i dåvarande kv. Uven Mindre 2, som en bostadssocial storsatsning för mindre bemedlade och är en del i en stor bostadskasern som omfattar Hornsgatan 108-116 samt Brännkyrkagatan 97-105.

Intresset för arbetarklassens miljö var gemensam för stora delar av Europa vid tiden. Arkitekt var Olof Jansson och byggherre det ideella byggnadsaktiebolaget Manhem, aktieägarna fick tillgodoräkna sig högst 4 % utdelning. Lägenheterna var moderna med bl.a. toaletter och på gården byggdes tvättstuga med bad- och duschrum. Den allmänt accepterade men oskrivna lagen om att bostäder speciellt byggda för arbetarklassen inte fick innehålla mer än tre rum och kök gällde även här.

Tapeten 5 har ett mycket högt social- och byggnadshistoriskt värde. 1890-talet var nystilarnas tid med ökat intresse för äkta material, en reaktion mot tidigare epokers stenimiterade arkitektur. Dekorativa balkonger med konstfulla smidesräcken pryder gatufasaderna och takfoten bryts av gavelrösten i lätt gotiserande form och burspråk.

År 2000 genomgick fastigheten en total upprustning i egen regi, så att den väl svarar mot dagens krav på bekvämlighet, sundhet och tillgänglighet. Detta innebar bl.a. nya kök och badrum, förbättrad ventilation samt tre nya vindslägenheter.

Fakta om fastigheten

Kvarter Tapeten 5
Adress Hornsgatan 108-112
Postadress 117 26
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 34
Antal butiker 3
Antal kontor 1
Area totalt 3 971 kvm
Byggår 1896
Renoveringsår 2000

Kontakt

Maria Bittencourt

Fastighetsvärd

Mats Karlsson (föräldraledig)

Fastighetsvärd

Arne Jansson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare