Fastigheten Trädgårdsmästaren 7, Vasastan, Stockholm

1635 införlivades Norrmalm åter med huvudstaden efter att ha varit självständigt i 30 år. Detta samt vissa ekonomiska privilegier bidrog till att stadsdelen då förvandlades snabbt.

Om fastigheten

1637 påbörjades genomförandet av den nya stadsplanen med att de första spirorna restes nedanför Hötorget, för utstakning av den blivande Drottninggatans början. Lindhagens stadsplan fastställdes 1879 för Norrmalm och då började också byggandet komma igång i större skala. Med hjälp av den så kallade tolagen (skattelagen), som gav staden 1 procent av värdet på alla inkommande varor sjöledes och en halv procent av värdet på de utgående, kunde byggandet finansieras.

Kvartersnamnet Trädgårdsmästaren erinrar om ett stort trädgårdsområde som låg där på 1700-talet. Fastigheten uppfördes 1907 av byggherrarna J Johnsson och A Ekman efter ritningar av arkitekt E Olsson. Fasaden är tidstypisk med runda burspråk enligt den vid nybyggnadstiden rådande jugendstilen.

Olov Lindgren köpte fastigheten hösten 2001.

Fakta om fastigheten

Kvarter Trädgårdsmästaren 7
Adress Odengatan 46 A
Odengatan 46 B
Postadress 113 51
Ort Stockholm
Stadsdel Vasastan
Antal bostäder 23
Antal butiker 3
Area totalt 2 394 kvm
Byggår 1907
Renoveringsår 2013

Kontakt

Kent Sundvall

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare