Fastigheten Urd 5, Vasastan, Stockholm

Under större delen av 1800-talet var Norra Vasastaden ren landsbygd. Samtidigt genomgick Stockholm med industrialismens genombrott en enorm befolkningstillväxt. Bostadsbristen var alarmerande och de sociala och sanitära förhållandena var dåliga.

Om fastigheten

En kommitté under ledning av justitierådet Albert Lindhagen tillsattes för att utforma en ny gatureglering för sundare stadsbebyggelse. Förebilderna hämtades från kontinentens storstäder. Det skulle dock dröja ända till 1879 innan planen för Norrmalm slutligen fastställdes. Vasastaden som stadsdel uppstod 1890.

Byggtakten var mycket hög till en början men fick sedan en lika hastig nedgång och många hus stod länge halvfärdiga på grund av överproduktion. I området norr om Odenplan har sedan tiden kring sekelskiftet ett stort antal namn på gator och kvarter hämtats ur den nordisk-isländska samt germanska mytologin. Urd var en av nornorna, ödesgudinnorna.

Fastigheten Urd 5 byggdes 1914 av byggherren C J Walden efter ritningar av arkitektfirman Höög & Morssing, en av tidens mest ansedda. Byggmästare var Per Nilsson. Dock uppdagades att fastigheten uppförts utanför gällande tomtgräns och byggherren fick då böta men huset fick stå kvar. Fasaden är tidsenligt nationalromantisk, en stil som hämtade inspiration från äldre nordisk byggnadskonst. Det maskintillverkade teglet skulle likna gammalt handslaget tegel.

Byggnadsfirma Olov Lindgren köpte fastigheten våren 1982. Fastigheten renoverades 1994 med bland annat nya kök och ombyggnad i lokaler.

Fakta om fastigheten

Kvarter Urd 5
Adress Frejgatan 62
Hälsingehöjden 1
Postadress 113 26
Ort Stockholm
Stadsdel Vasastan
Antal bostäder 16
Antal butiker 3
Area totalt 2 685 kvm
Byggår 1914
Renoveringsår 1994

Kontakt

Dan Åsén

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare