Årsberättelse 2017 med integrerad hållbarhetsrapport

I Årsberättelse 2017 har vi valt att beskriva vår verksamhet integrerat med vårt hållbarhetsarbete. Det är ett nytt sätt att berätta om vad vi gör men inget nytt sätt att se på vår verksamhet - hållbarhetsarbetet genomsyrar nämligen allt vi gör.

Olov Lindgren omfattas av det lagkrav om hållbarhetsredovisning som infördes från och med 2017. Vi förberedde oss noggrant och genomförde en intressentanalys och en väsentlighetsanalys under 2016. Det blev utgångspunkten för den hållbarhetsrapport som sedan publicerades.

I årets årsberättelse tar vi sats 80 år tillbaka i tiden, landar i 2017 och blickar in i framtiden. Vill du ta del av årsberättelsen och vår hållbarhetsrapport hittar du den här intill. Önskar du en tryckt version är du välkommen att kontakta Jeanette Ljungberg.

Trevlig läsning!